Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 8

 (Text och bild nedan är publicerat i oförändrat skick med författarens medgivande 5 mars 2013.)

 

hackebergav 8

SKOMAKAREGÅRDEN

Tomten vid Häckebergavägen 8 såldes för 200 riksdaler år 1894. Det var skomakare Anders Lindberg som köpte den. Man vet inte exakt vilket år han byggde sitt hus. men det var troligen strax efter 1894. 1906 såldes fastigheten till lantbrukaren Jöns Eriksson för 3250 riksdaler. Tomten är på 1200 kvm och husets yta är 90 kvm. Det är byggt av röd tegel, taket var fram till 1940 täckt av tjärpapp, men detta år lade man på ett eternittak.

Under huset finns en matkällare. På gården bakom huset fanns ett uthus, där man förr hade gris och höns. 1926 kom åter en skomakare i huset. Det var Vilhelm Nilsson, som då köpte huset för 7000 riksdaler. Trettio år senare kom så Bertil Johansson hit, han blev den siste i raden av skomakare. Idag finns två företag i huset, de har nyligen (2001) renoverat fastigheten. Man har rivit uthuset och byggt ett nytt hus på samma plats som det gamla.

Under åren 1905-1911 hyrde Nils Lundberg affärslokalen. Han drev här en köttaffär, samtidigt som han arbetade vid järnvägen. En hushållerska passade paret Lundbergs barn. En av Nils Lundbergs döttra,. Ester Lundberg berättade följande för mig:

Hushållerskan hade kokat vatten i köket, när lille Edvin kom inrusande till henne och stod på huvudet i grytan med det kokheta vattnet! Edvin var bara ett par år gammal. I all hast fick man fram häst och vagn och for i ilfart mot lasarettet i Lund. Det var grannfamiljen Edlunds snabba häst Dockan, som drog vagnen. I Lunnarp blev Dockan utbytt mot en utvilad häst. så kunde färden mot Lund fortsätta. Tyvärr gick dock inte lille Edvins liv att rädda. Men som brukligt var vid denna tid fick nästa son, som föddes i familjen, namnet Edvin.

Familjen Lundberg flyttade senare sin rörelse till ett nybyggt hus vid Ekesvångsvägen. Huset (numera rivet), låg granne med konditoriet. Här bodde sedan en annan av Nils Lundbergs döttrar, Agda. Detta var hennes hem en bit in på 1980-talet, i detta hus drev hon en köttaffär. En broder till henne fortsatte också i faderns spår. Gunnar Lundberg hade under många år charkuteributik och rökeri på Lundavägen i Åkarp.

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo