Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 25

(Text och bild nedan är publicerat i oförändrat skick med författarens medgivande 5 mars 2013).

 

hackebergav 25

f.d. VAGNMAKERIET

Denna putsade länga är byggd omkring år 1870. Vagnmakare Per Larsson och hans maka Hanna flyttade hit 1890. Samma år startade de sin rörelse här.

Vagnmakeriet låg i en vinkelbyggnad på gårdssidan. Fasaden på denna byggnad bestod av röd träpanel. Taket har genom åren varit halm, spån, papp och nu tegelliknande plåt. Väggarna i bostadsdelen var av lera.

På gaveln till vagnmakeriet fanns en lucka genom vilken man tog in längre trästockar. Enligt Hedvig Andersson, dotter till Per och Hanna Larsson, gjordes mycket av arbetet ute på gården under bar himmel. Det fanns ingen port för att ta in en hel vagn.

Ibland hade man en lärling i verkstaden. Han hade sin enkla bostad i ett litet rum i vinkelbyggnaden, vilket endast var cirka 5 kvm stort!

Hanna Larsson bodde kvar i huset till 1949.

I tomtgränsen åt söder rann förr en bäck som kom från Risen. Den ringlade sig vidare förbi nuvarande Häckebergaskolan på sin väg mot Höjeå.

1977 förvärvade Roland och Bodil Bengtsson fastigheten. Huset har sedan dess renoverats med varsam hand. Man har lyckats bevara de typiska dragen för den skånska längan.

 

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo