Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 26

 (Text och bild nedan är publicerat i oförändrat skick den 5 mars 2013, med författarens medgivande).

hackebergav 26
År 1894 såldes tomten Stjernan 2 för 500 kronor. Men det skulle dröja tre år innan huset, som nu ligger här byggdes.

1906 köpte skräddaren Lars Ahlström fastigheten. Han kom ursprunglligen från Häckeberga. Huset, som han då bodde i, låg granne med Amalienborg (se foto nästa sida). Men detta korsvirkeshus brann ner på 1920-talet. Amalienborg är korsvirkeshuset som man ser på vänster sida om vägen, när man färdas från Genarp mot Häckeberga.

Lars Ahlström var en erkänt duktig skräddare. Han var också känd för sitt glada humör. Hos honom har många blivande skräddare haft sin lärlingstid. Lärlingen hyrde ett rum på ovanvåningen.

Fastigheten vid Häckebergavägen är byggt i handslaget Häckebergategel. Teglet kommer från Nydams tegelbruk. Förr var taket täckt av tjärpapp, men så småningom lade man på eternittak. Nu finns det ett tegeltak på huset. 1936 byggdes huset till åt väster. Tillbyggnaden är riktigt konstfullt murad. På gårdssidan fanns förr uthuset, där hade man som så många andra i Genarp, gris och höns.

Förre ägaren, Olof Rydström renoverade sitt hus, och han har lyckats väl med att bevara karaktären av ett sekelskifteshus. Det är ett av de vackraste husen längs Häckebergavägen (förf. anm.).

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo