Heckebergavägen 1

 

 

 

 

 

 

 

stationshuset

(Texten nedan är publicerad 2013-03-06)

STATIONSHUSET

1894 var ett revolutionerande år i Genarps historia. Den 14 juni detta år invigdes Malmö-Genarps järnväg, M.G.l. Man hade planer pä att utöka sträckan till Ystad. men en tvist med ägaren till Häckeberga gods uppstod angående upplåtelse av mark. Denna sträcka blev aldrig anlagd.

På den 28 km långa sträckan till Malmö fanns 10 stationer. MGJ var ett privatägt bolag. Dagligen gick åtta tåg. Den snabbaste förbindelsen tog ca en timme. Två sidospår fanns i byn: ett gick till grustaget på Genarps slätter ett annat gick söderut mot Höje å. Dessa vagnar drogs av hästar. Inne på Genarps skolas skolgård kan man fortfarande se rester av den lastbrygga som förr fanns här. Det är den lilla kullen som ligger utmed Fäladsvägen.

I Genarp arbetade 12 personer i verkstäderna, det fanns också tre lokförare och tre eldare till de tre loken. Ett av loken finns nu på Kristianstads Järnvägsmuseum. Det fanns både första och tredje klass vagnar, l första klass fanns skinnsoffor med kuddar! Men de betalande i första klass var få, enligt lokförare William Wickström.

Stationshuset uppfördes i gul och röd tegel. Taket var täckt av svart papp. Det fanns första och tredje klass väntsal, expedition, bagagerum och två bostadsrum på bottenvåningen. Men redan 1909 fann man att stationshuset var för litet och man byggde till i den östra delen.

Lokstallarna låg där Konsums parkering finns idag. De var byggda i samma tegel som stationen. MGJ hade också sin verkstad i lokstallarna.

Den 8 maj 1948 gick så tyvärr MC J i graven, lastbilarna hade tagit över trafiken och järnvägen blev olönsam. Nu är det bussarna som går till Malmö och Lund som stannar, där förr ångloken stod. Banomradet styckades till villatomter, på en del av banområdet byggdes Genarps skola år 1960.

Stationshuset har sedan 1948 haft många olika hyresgäster. Idag finns två mindre lägenheter att hyra. På ovanvåningen har socialdemokraterna sina lokaler, under 2001 har skolexpeditionen funnits på första våningen. Distriktsköterskans mottagning kommer ev. att flyttas hit någon gång under 2002. Genarps nyinrättade medborgarkontor finns också här.

Text och bild är hämtat från skriften ”Genarp – byn i våra hjärtan” av Margareta Ingemansson