Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 14

 heckebergavagen 14

(Text och bild är publicerat 2013-11-01, i oförändrat skick med författarens medgivande.)

Om huset som finns på Heckebergavägen 14, skriver Margareta Ingemansson i sin bok Genarp - byn i våra hjärtan, år 2002, följande: 

"LISAS KLÄDER

Detta grå, träpanelklädda hus har under många år inhyst affärsrörelser av olika slag. Det är över 100 år sedan den första speceriaffären öppnades å denna plats.
Vid sekelskiftet startade Erik Edlund sin speceriaffär här. Det var just vid denna tid som handeln blomstrade och expanderade som mest i Genarp. Runt 1900 fanns det inte mindre än fem speceriaffärer i byn. Handlande Edlund bedrev först sin affärsrörelse vid Gödelövsvägenö innan han flyttade till Häckebergavägen. År 1920 flyttade han till Limhamn. Samme Edlund taxerade för 1 000 kr detta år. Huset från sekelskiftet revs så småningom och så byggdes detta hus som vi kan se här idag.

Efter Edlund övertog Nathan Ullholm affären. Han drev den fram till 1973. Då köpte Eivor och Bruno Thorgren fastigheten. Nu var det slut på epoken "specerier". Istället såldes här konsthantverk, garn och sybehör. Affären fick namnet "Brännskeppet". 1978 förstördes en del av fastigheen av en brand, men verksamheten kunde fortsätta efter renoveringen. Så såldes rörelsen 1983 till Marita ThorgrenBengtsson. Hon utökade sortimentet till att också omfatta damkläder. Efter några år ändrades konceptet; man sålde blommor i stället.
Men nu är vi tillbaka till klädesaffären: Lisas kläder. Här finns både vuxen- och barnkläder."

Sedan flera år tillbaka är numera huset privatbostad.

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp - Byn i våra hjärtan, 2002

 

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo