Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 15

(Texten nedan är skriven av Carl-Evert Johansson, januari 2017, med kompletterande uppgifter från Mats Hulteen gällande Bertil Thornell. Texten är reviderad av Carl-Evert i december 2018.)

”Jag har här gjort en sammanställning av de som ägt fastigheten Heckebergavägen 15 Genarp 5:91 Liahus 1.


1953 - 1955
Fastigheten byggdes och ägdes av min far och mor Erik och Margit Johansson. Lagfart och köpehandling ur ID Torna och Bara G1.19. Dat. 17/11 1953.

Fastigheten omfattade boningshus och var sammanbyggd med en fisk- och viltaffär. På gatufasaden på affärsdelen fanns på var sida om skyltfönstret monterad mosaik. I avvikande kulör var en fasan på den ena sidan och en fisk på den andra sidan om skyltfönstret.

 heckebergavagen 15 pennteckning hellfalk red

 Denna fantastisk fina pennteckningen ovan är ritad av Ingemar Hellfalk 2018. 

Som underlag för teckningen har han haft det foto som Bo Nilsson och jag gemensamt har gjort utifrån den minnesbild som framför allt Bo haft. Den stämmer bra överens med min egen minnesbild från den tiden. Pennteckningen publiceras med Ingemar Hellfalks medgivande.

 

heckebergav 15 nybygget red

(Fotot med Carl-Evert Johansson och hans lekkamrat Conny framför nybygget)

 

(Nedan följer en kommentar med nya foton, av Carl-Evert själv februari 2018):

"Jag har haft den stora förmånen att komma i kontakt med Bo Nilsson, som bott många år i Genarp och kan mycket om byn från den tiden. Bo berättade att han satt i fönstret i en cykelaffär som låg mittemot fiskaffären. Bo har berättat för mig hur han tycker sig minnas att fasaden på fiskaffären och omgivningen runt huset såg ut. Jag har då genom att med metoden klipp och klistra, kommit fram till att butiksfasaden såg ut enligt det översta foto nedan.

När jag pratat med Mats Hulteen som bor i huset idag och som klätt huset med nuvarande tegel, så fanns det enligt Mats inget tegel bakom den putsade ytan då han köpte huset av Bertil Thornell. Därför har jag gjort ett foto till med putsad yta. Vilket som är rätt eller fel får tiden utvisa. Om färgerna på mosaiken stämmer är jag inte helt säker på. Om det kommer fram något foto, så har jag svårt för att tro att det skulle vara ett färgfoto. Så om någon vill tycka till så är det fritt för vem som helst att komma med kommentarer. Ta kontakt med Kulturportalen och lämna era synpunkter.

Heckebergavagen 15 minnesbild 1 red

Bo Nilssons minnesbild av hur fasaden såg ut.  1955 – 1968

Heckebergavagen 15 minnesbild 2 red

Kanske såg fasaden ut så här, eller var hela fasaden mosaikklädd. Om någon vill tycka till så vore det bra. 1955 - 1968"

(slut på kommentaren från februari -18)

Jag jagar fortfarande foto av denna fasad, har pratat med en hel del folk i Genarp, men har inte lyckats få fatt i något foto.

 

1955 - 1968

Fastigheten såldes av min mor till Henry och Anne-Maria Björklund den 17 nov. 1955 och som enligt Bo Nilsson fortsatte att driva affären som fiskaffär.

Fastigheten såldes sedan vidare till Harry och Hedvig Helgesson. Affären användes till kött- och charkuteriaffär och invigdes 5/6 1957.
(Här fattas uppgifter när försäljningen mellan Björklund och Helgesson skedde.) 

 

heckebergav 15 tidningsnotis ny affar 1957 red

 

heckebergav 15 annons helgesson 1957 red

 

heckebergav 15 urklipp affarens oppnande 19570612 red 

 

1968 - 1991

Fastigheten såldes den 4 sep 1968 vidare till Bertil Thornell och fastigheten renoveras och byggs om. Mosaiken, skyltfönstret och dörren rivs, ett annat fönster monteras och fasaden putsas, (se foto nedan från 1988). Affärsdelen använde Bertil Thornell som musikrum och där hade han tänkt installera en orgel (orgelpipor fanns kvar i huset då nästa ägare, Mats Hulteen, tog över). Överläkare Bertil Thornell flyttar ner från Kisa 27/10 1971, med frun Hjördis.

 

 

 

heckebergav 15 1988 red

(Fotot ovan är från 1988)

 

1991 -

Ägare av huset idag (2017) är Mats Hulteen och Carina Andersson. De köpte fastigheten 31/10 1991.

 

 

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo