Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 11

 

heckebergavagen 11 1988

 Bild på Heckebergavagen 11, år 2005

 

 

 

 

 

 

 

 Foton från augusti 1988 och 8 april 2005

Detta är ett hus där det har bedrivits verksamheter av de mest skilda slag. Evald Hansson hade cykelverkstad här och 1960 kompletterade han den med att öppna en bensinstation (Gulf) med servicehallar intill.

Efter denna verksamhet fanns här bl a blomsteraffär och begravningsbyrå.

Under 2000-talet blev detta en privatbostad.

(Nedanstående text är hämtad från studiecirkeln inom SPF Risen under åren 1996-98.)

Häckebergavägen 11-17
Specerihandlare Natanael Ullholms magasin. Över spåren lokstallarna. Stor pump med lång slang för vattenpåfyllning och "kolning" till loken fanns på ytterspår. Branddamm fanns intill lokstallarna samt en lång mörk trälada (söder). Stort grönområde söder om lokstallarna med bl.a. ljung, harris och sälg och längre bort mot Folkets Park höga furor. Över detta område gick stigar till bl.a Mejeriet och Folkets Park.

På hörnet Häckebergavägen och Risavägen fanns handlare Ernst Serners bensinmackar.

Efter järnvägens nedläggning inrymdes i lokstallarna under en tid Plåt & Maskin som tillverkade dumpers. Senare brandstation. Lokstallarna revs och idag är tomten delvis begyggd. Vändskivan till loken ligger idag som vattenfontän vid Solhem.

Brandkåren var inhyst i lokstallarna från 1957 till en bit in på 1970-talet.

På området finns idag(1996.1998), Konsum, Posten och före detta Evald Hanssons Cykelaffär.

Foto nedan: Elvy Törnqvist-Jacobsson med dotter May-Louise. I bakgrunden Ullholms magasin och lokstallarna.

11-17-2 Ullholms magasin o Lokstallarna red