Genarps Kulturportal

 

Heckebergavägen 4 "Lillegård"

Text och bilder nedan är hämtade från studiecirkeln inom Pensionärsföreningen SPF Risen under åren 1996-1998.

 

1. Lagfaren ägare på 1870-talet är Knut Nilsson.

2. Ny ägare 1880-talet Nils Tufvesson och hustrun Elna Svensdotter.

3. Ägare 1903 kreaturshandlanden J A Nilsson och hustrun Anna.

4. Ägare 1913 Knut Hellström, chef för Sydsvenska Äggexporten.

4-2 Lillegard 1927 red

Foto: Lillegård, Häckebergavägen 4. Till vänster om verandan Genarps Telefonstation. Omkring 1927.

4-5 Sadelmakare Henning Andersson 1920-talet red

Foto: Sadelmakare Henning Andersson med lärlingar vid verkstaden Häckebergavägen 4. Bilden från 1920-talet.

4-4 Magnus Schold 1920-talet red


4-6 Augusta o Per Nilsson m dottrar red

Foto: Augusta och Per Nilsson med döttrar vid LIllegård, Häckebergavägen 4. Margot, folkskollärare, gift Lindskog, Veberöd. Dora, avd.sköterska Öronkliniken MAS.
Till höger "Stinsaträdgården" som omfattade Genarps Kommunalkontor (Häckebergavägen nr 1), Posten och Tornabanken (nr 3). Frisör Gösta Jönsson och sömmerskan Nancy Jönsson (nr 5), Genarps Damfrisering. Första ägare till huset var Petronella och Viktoria Nordmark (Färgeriet) samt Hilda och Maria Nilsson (nr 7). Sjögrens ICA startbutik (nr 9).

Bilden är tagen vid slutet av 1920-talet..

5. Ägare 1920 polisuppsyningsman och sadelmakare Per Nilsson och hustrun Augusta. 
Areal: Lillegårdsvägens högra sida ned till bäcken vid sågverksområdet (d.v.s. Lillegårdsvägen 1-21). Åren 1920-1945 var det öppen odlad  mark på Lillegårds ägor. Sadelmakerirörelsen bedrevs i det röda tegelhuset in på gården Häckebergavägen 4. Idag är det bostadshus sedan slutet av 1940-talet. Sadelmakerirörelsen övertogs av Henning Andersson i slutet av 1920-talet.
1927 avyttrades en tomt till Henning Andersson (idag 1997 Lillegårdsvägen 5). Nytt bostadshus uppfördes av Elna och Henning Andersson med tre lägenheter. Polisuppsyningsman Per Nilsson med hustru Augusta hade två döttrar: Margot född 1910 folkskollärare i Veberöd. Dora, född 1917, avdelningssköterska på öronkliniken på MAS (Malmö Allmänna Sjukhus). Vi har fått många värdefulla upplysningar om Gamla Genarp av Margot och Dora.


4-3 Elin Isberg tfn-vaxel 1920-talet red-kopia

Foto: Elin Isberg vid sin första telefonväxel på 1920-talet tillsammans med sin brorsdotter Ellen Lindberg, Motala.

6 Ägare våren 1944 Elin Persson-Isberg. I augusti 1944 försåldes tomt (hörnet Ekesvångsvägen/Lillegårdsvägen) 2 700 kvm till sadelmakare Henning Andersson. På tomten uppfördes bostadshus och affärsbyggnad.
I Lillegårds västra byggnad hyrde Telegrafverket lokaler åren 1916-1957. Elin Isberg började som telefonist 1911 och blev föreståndare 1916. Telefonstationen automatiserades 1957. Abonnentantalet var 350 och anställda var fem telefonister: Ida Persson, Siv-Inga Svensson-Lindén, Inez Pålsson-Mjösberg, Inga Karlsson-Hansson och Siv Johansson-Andersson.

4-9 telefonstationen 1957 red

Foto: Telefonstationen 1957.


1957-1971 hade Elin Isberg telegraminlämning med hjälp av dottern Barbro Larsson.

4-8 Carl Isberg kiosken red

1944 öppnade Elin Isberg konfektyrkiosk. Denna avyttrades på 1970-talet.


Elin och Carl Isberg inredde bostad i f.d. Televerkets lokaler. F.d. ägaren Augusta Nilsson fick bostad i det röda tegelhuset. Dottern Barbro Larsson och svärsonen Ove Larsson inredde bostad i den östra delen.

7. 1969 övertog Barbro och Ove Larsson ägandet av Lillegård. 1985 ägs det röda tegelhuset Häckebergavägen 4 av Hjördis Hagerlind.
Lillegårds huvudbyggnad revs 1986. Nytt hus byggdes och var inflyttningsklart 1986 med ny gatuadress Lillegårdsvägen 1. Barbro Larssons far Carl Isberg var plåt- och kopparslagare. Han har slagit ut av koppar, bl.a. bruks- och prydnadsföremål. Dessutom på 1930-talet stansat och oxiderat kopparplåtar så att de kom att likna den övriga fjälliknande ekspånen på den smäckra tornspiran fram till korset på Genarps kyrka. Cars Isberg var son till barnmorskan Albertina Andersson (Bygatan 5, husen rivna i början av 1990-talet).