Genarps Kulturportal

 

Gödelövsvägen 3

(Texten nedan är publicerad 5 mars 2013 i oförändrat skick med författarens medgivande.)

Någon gång på 1870-talet kom en knalle från Västergötland vandrande till Genarp. Här fanns uppenbarligen något som tilltalade honom, för han beslöt sig för att stanna här i vår vackra trakt. Han lät uppföra fastigheten som nu ligger vid Gödelövsvägen. I denna fastighet startade han sin rörelse. Knallens namn var Malmkvist.

Denna affär skulle så småningom bli den största i byn. År 1929 kom en 14-årig pojke vid namn Yngve Håkansson till Genarp från Österlen. Han fick arbete som springpojke hos sin bror Helmer Håkansson, som nu ägde affären som knallen en gång hade startat.

Genarps Lantmannaaffär var en blomstrande rörelse. Här fanns allt vad man kunde önska sig. Specerier, färg, tapeter, manufakturvaror, fodervaror och ved. Ja, det är svårt att komma på något som inte fanns här. Man hade t.o.m. en kvarn.

På den stora tomten fanns flera magasin. Tomten sträckte sig från Gödelövsvägen ända bort till Ekesvångsvägen. Här fanns t.o.m. så mycket mark att man kunde odla klöver till hästarna! Hästarna behövdes för att köra ut varor med. På 1930-talet byggdes ett lager vid Lillegardsvägen vid hörnet av Ekesvångsvägen. Där hade man bl.a. timmer och torvströ. Man sågade också upp ved som sedan såldes i säckar till förbrukare i stan. Det vanligaste sättet att värma upp hus var just att elda med ved. Denna röda träbyggnad finns fortfarande kvar. De andra magasinen är däremot alla rivna. Ett magasin stod vid järnvägen, ungefär där Genarps skola finns idag. Där gick det lätt att lasta fodervaror, för vidare transport med tåg.

Yngve Håkansson köpte denna rörelse av sin bror 1943. Brodern Helmer Håkansson hade sedan bageriet vid Häckebergavägen. Det var tillsammans med sin hustru Klara, som Yngve Håkansson drev Genarps Lantmannnaaffär. Klara var en bygdens dotter. Hon var dotter till Nils Lundberg som hade köttaffären vid Häckebergavägen.

Det var långa arbetsdagar, tidiga morgnar och sena kvällar. Konkurrensen var också hård här i byn. Det fanns inte mindre än fem handlare samtidigt i Genarp. De servade cirka 800 personer! Då gällde det att ha bra service. Idag finns två livsmedelsaffärer till cirka 3200 personer. En del av servicen hos Håkanssons, bestod i att en springpojke körde hem varorna till kunderna om man så önskade. Man bar också gärna ut varorna till den väntande bilen eller som det var tidigare, häst och vagn. Redan 1945 såldes kvarnen och spannmalsdelen av till Skånska Lantmännen. Affären låg vid den här tiden i fastigheten som ligger längs Gödelövsvägen. Man hade bostad i den ena halvan av huset och på ovanvåningen, i den andra delen, fanns affären. Men Yngve Håkansson berättar att det var ganska trångt i affären. 1966 sålde Yngve Håkansson sin butik till Kjell Sjögren. Det var då som den blev en ICA-butik.

Klara Håkanssons syster Ester startade en manufakturaffär i grannfastigheten, där vi idag finner Wendels jourbutik. Hon hade sin bostad i huset och hon hade sin butik här under åren 1950-1965. Det var Yngve Håkansson, som ägde huset vid den här tiden. Han köpte det pä 1940-talet av skräddaren Karl Jönsson. Skräddaren bodde och hade sin "ateljé" i det lilla huset, där det idag finns ett garage. Huset på Gödelövsvägen l hyrde han ut till två familjer. Karl Jönsson hade förr både gris och ko här. Det fanns också mark till fastigheten. Yngve Håkansson minns när det fanns en potatisåker där "hotellet" finns idag. Denna mark tillhörde Karl Jönsson. 

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo