Genarps Kulturportal

 

Risavägen 2, Erikshjälpen

erikshjalpen

 (Ovanstående bild och nedanstående text är hämtad i oförändrat skick från boken "Genarp - Byn i våra hjärtan"

 Erikshjälpen, Risavägen

Erikshjälpen kallar vi det som förr var Genarps Andelsmejeri. Det bildades 1898, det är detta år som byggnaden uppfördes vid Risavägen. Det är byggt i det gul och röda tegel som är så vanligt förekommande här i byn. Mejeristen bodde i villan som ligger strax öster om mejeribyggnaden.

Mjölken levererades hit från gårdarna häromkring. Det var hästar som drog vagnarna, som kunde vara lastade med 60-70 kannor mjölk. Ibland behövdes fyra hästar för att dra lasset. På vintern var det ett hårt arbcte för hästarna att ta sig fram i snön.

Mejeriet var en träffpunkt för traktens bönder. Här fick man reda på vad som hänt i bygden. Har kanske Erikshjälpen övertagit denna roll? Ett är säkert Erikshjälpen är en välbesökt affär.

På fakturan från den 10 september 1906 kan man se att husen vid mejeriet blivit målade av M. Grönquist. (Se hela fakturan när du läser om Gödelövsvägen 18) Det kostade 5,25 kr att få ytterdörrarna på boningshuset målade. Taket i smörrummet kostade 10 kr att få målat. Hela fakturan är på 346,25 kr. Penningvärdet har i sanning förändrats!

På Ljungbacksvägen 4 finns ett vitt hyreshus, det var förr bostäder till dem som arbetade på mejeriet

Till det gamla mejeriet fanns under många år en kem.tvätt. På 1970-talet startade Charkmästarna sin verksamhet i lokalerna. Därefter rökte man lax här. På mejeriets stora tomt finns numera också hyreshus. Till varje lägenhet finns en liten "täppa".

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – byn i våra hjärtan, 2002

Bild på Risavagen 2, Erikshjalpen år 1994Bild på Risavagen 2, Erikshjalpen år 2005

Foton från 4 juli 1994 och 8 april 2005

Genarps Andelsmejeri startade i det här huset 1898 som då var nybyggt och man slutade med den verksamheten 1960. Efter detta höll Bröderna Mauritzons Charkuterifabrik till här en del år. På 70-talet fanns här firman Rune Lundh. Under åren 1978-1981 höll Charkmästarna till här. Sedan stod det tomt några år men 1986 hade Laxkompaniet sin verksamhet här men stängde redan efter två år. I början av 90-talet tog Erikshjälpen över lokalerna. Det är en hjälporganisation och man har sedan dess drivit en secondhandbutik här. Till att börja med var entrén i den vänstra dörren som syns på fotot, men sedan lokalerna utvidgats går man numera in i en dörr längre till vänster.

Med början hösten 2003 hade också affären Genarps Hantverk sina lokaler här. Ingången fanns i den högra dörren. Affären drevs av några konsthantverkare från bygden men upphörde efter några år. Sedan i slutet av 2000-talet har Jesusbutiken affär och lager här.

 

Tidningsartiklar

"Erikshjälpen kan nu fira 25 år i Genarp" SKD 2016-03-11 (Om Erikshjälpen verksamhet)

Länk till tidningsartikeln: https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=18770

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo