Genarps Kulturportal

 

Norra Fäladsvägen

Bild på Norra Fäladsvägen, vy mot söder, år 2001Bild på Norra Fäldsvägen, vy mot söder, år 2005

Foton från 22 juni 2001 och 9 april 2005

(Artikeln publicerades 2012-05-28)

Här står vi i korsningen Norra Fäladsvägen och Welins väg och blickar söderut.. På den stora tomten fanns sedan många år tillbaka Genarps lådfabrik. Men från sommaren 2002, ligger här nu Genarps idrottshall och fritidsgård. Redan 1990 uttalade sig kommunalrådet Larry Andow i tidningen Arbetet att han önskade att lådfabriken skulle flytta till utkanten av Genarp. Han tillade också: "Tänk vilket jätteområde det blir att bygga bostäder på då! Och det mitt i det bästa vi har i kommunen". Lådfabriken flyttade ju som bekant till industriområdet norr om Genarp.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo