Genarps Kulturportal

 

Bygatan 6, Genarps skola

 (Texten nedan är publicerat i oförändrat skick med författarens medgivande 2013-03-06.)

När den gamla skolan vid Kyrkovägen hade tjänat ut, byggde man en ny vid Bygatan. Det var år 1960 som den stod klar. Man byggde på den mark som en gång var MGJ:s banområde.

Arkitekt Sten Samuelsson ritade byggnaderna. De är byggda i ett plan av gul tegel och har s.k. pulpettak. Åt söder finns stora fönsterpartier. Folktandvården och distriktsköterskemottagningen är byggda i samma stil som skolan. De ligger ju också strax intill.

Häckebergaskolan byggdes år 1978. Genarps befolkning hade då stigit till drygt 3300 personer och man behövde ännu en skola. Denna skola byggdes på Häckebergaområdet, som hade haft en kraftig nybyggnation. Skolan är byggd i röd tegel och har bruna plåtpartier. I centrum av skolan finns en samlingslokal och runt denna ligger klassrummen. Som på så många skolor från 1970-talet finns en atriumgård. Det är en enparallellig låg- och mellanstadieskola.

År 2002 invigdes så den nya högstadieskolan i Genarp. Eleverna på i åk 7-9 slipper nu de dagliga bussturerna till Dalby. Samma år byggdes också den "gamla" delen av Genarps skola om för att tillgodose dagens krav på undervisningslokaler. Arkitektgruppen i Malmö ritade den nya skolan.

• 1878 fann det ca 380 barn i åldern 7-12 år i Genarp
• 1995 fann det ca 300 barn i åldern 7-12 år i Genarp
• 1878 fanns det 15 lärare för dessa barn
• 1995 fann det 18 lärare för barnen
• 1878 fanns det 10 skolor i socknen
• 1995 fann det endast två skolor
• 2002 invigdes Genarps högstadieskola

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

 

Tidningsartiklar

"Genarp: Föräldrarna rustar upp skolgården"   SKD 1975-11-28

Länk till tidningsartikeln: 

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=9520

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo