Genarps Kulturportal

 

Bygatan 19

 

bygatan 19

 

Nedanstående text är nedskriven, med författarens medgivande, i oförändrat skick (från boken ”Genarp – Byn i våra hjärtan” av Margareta Ingemansson, utgivningsår 2002. Artikeln är publicerad 2016-03-08 

"Här finner vi ännu ett hus från tiden när järnvägen blomstrade. Det var alldeles i början av detta seklet som detta hus byggdes. För tomten betalade man år 1900, 100 riksdaler. Liksom flera andra hus längs Bygatan är det murat i gult tegel med horisontella band av röd tegel. Taket är täckt av eternit. På framsidan finns en liten utbyggnad, som byggdes på 1950-talet. Den används numera som hall. Förr fanns här en veranda med s.k.. ”snickarglädje”. Det fanns en liknande på baksidan av fastigheten. Det var handelsresanden Per Hansson som lät uppföra huset. Han var son till Hans ”Ringare” Olsson, som hade Ringaregården. Tomterna, som ligger häromkring, styckades av från Ringaregården. Per Hansson blev sedan konduktör vid Malmö-Genarps järnväg. Precis som de andra husen längs Bygatan har man fiskrätt i Höje å!

Fönstren har ersatts av nya modernare form. Men huset har ändå kvar sin sekelskifteskaraktär. Arkitekt Sten Samuelsson ritade om huset och såg till att man behöll den gamla stilen. Det finns ett garage, som är byggt i samma stil som fastigheten i övrigt. Det har funnits där redan från början. Men det användes till annat vid sekelskiftet; här fanns tvättstuga, hönshus och grisstia. Under boningshuset fanns en mindre matkällare. Den har man grävt ut så att den numera rymmer både tvättstuga och hobbyrum.

I tomtgränsen mot det stora lastbilsgaraget, norr om fastigheten rann förr en bäck. Den kom från området kring de gamla lokstallarna, där Konsum ligger idag. Den ringlade sig sedan vidare ned mot kyrkan. Längs denna lilla bäck växte al, berättar Stig Ekberg, som ägde fastigheten 1956-1971. I slutet av 1950-talet lade man bäcken i en kulvert.

På granntomten åt norr fanns förr ett hus som en Anna Månsson ägde. Stig Ekberg köpte denna fastighet och lät riva huset för att i stället uppföra ett garage åt sina lastbilar. Åke Olsson, allmänt kallad Åke ”Olja” ägde fastigheten under 1971-1978. Inger och Ian Heathcote äger fastighen sedan 1983."

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo