Genarps Kulturportal

 

Welins väg 10B (gamla Genarps bibliotek)

(Texten nedan är publicerad i oförändrat skick med författarens medgivande 6 mars 2013.)

År 1875 öppnades ett bibliotek for första gången i Genarps socken. Det bestämdes att det skulle införskaffas böcker för en summa av 100 kronor. När man sedan ville utnyttja biblioteket kostade det 50 öre i årsavgift. Lokalen fanns till en början i Genarps skolhus, som låg mitt emot kyrkan. Man hade öppet varannan söndag, en timme efter gudstjänstens slut. Utlåningen var begränsad så att man endast fick låna en bok i högst tre veckor. Men om det fanns någon smittosam sjukdom i familjen, fick man inte låna någon bok alls!

1880 diskuterade man ett förslag om att använda hundskatten till biblioteksändamål. Det klubbades igenom, men togs bort redan efter en månad. Det vanliga var, ett någon lärare fungerade som bibliotekarie. Folkskollärare Vilhelm Welin, en välkänd genarpsprofil, var bibliotekarie här under några år.

Biblioteket flyttade 1937 från den gamla skolan till ovanvåningen på det gamla järnvägshotellet pä Welins väg. Huset hade då renoverats för att användas av kommunen. Hotellet hade ju flyttat till nya lokaler i hörnet av Gödelövsvägen/Häckebergavägen. 1962 flyttade man ner på första våningen och där var man kvar till 1994, då de nya lokalerna i Medborgarhuset stod klara. 1974 blev Genarps Bibliotek en filial till Lunds Stadsbibliotek. Detta skedde i samband med kommunsammanslagningen.

• 1878 hade man 120 band i biblioteket.
• 1995 fanns det cirka 18 900 band här.
• 2000 fanns det cirka 21 300 band här.

 

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo