Genarps Kulturportal

 

Welins väg, förlängningen mot Lådvägen

Bild på Welins väg, Lådvägen, år 2001Bild på Welins väg, Lådvägen, år 2005

Foton från 22 juni 2001 och 9 april 2005

(Publiceringsdatum för artikeln: 2012-05-28)

Welins väg fick sluta vid Fäladsvägen när skolan byggdes till. Den lilla korta biten västerut med infart från Sandvägen fick namnet Lådvägen, eftersom Genarps Lådfabrik låg här tidigare. Det äldsta fotot är taget mot söder när man stod på Welins väg som går i väst-östlig riktning (alltså inte den grusväg som syns på fotot). I bakgrunden ser man lådfabrikens stora område med dess höga skorsten. Numera är här bollplaner, bilparkering, anlagda gångar och gräsytor som används av idrottshallen och skolan.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo