Genarps Kulturportal

 

Tagholmsvägen 17 (Medborgarhuset)

 (Texten nedan är publicerad 6 mars 2013 i oförändrat skick med författarens medgivande)

1971 beslutade man att avsätta 500 000 kronor för byggandet av ett medborgarhus här i byn. Genarp var vid denna tid en egen kommun. Medborgarhuset skulle byggas på den tomt, där Folkets Park låg. Här fanns en gammal dansrotunda i trä, som uppfördes år 1920. Den var täckt och här roade man sig förr. Det var dans om helgerna och ibland även uppträden av olika artister. Man kunde köpa dansbiljetter om man kände för att ta sig en dans. Här fanns smörgåsar, korv, läsk, kaffe och öl att köpa. Entrébiljetterna kostade tre kronor i slutet av 1950-talet. Det var tv:s intåg i de svenska hemmen som gjorde att parken inte lönade sig längre.

Tomten vid Tagholmsvägen kostade endast 5 000 kronor. Det var ingen liten tomt man köpte, den var på hela 8 000 kvm. Det var Folketshusföreningen som sålde sin tomt. Socialdemokraterna var positiva till byggandet av Medborgarhuset, men de borgerliga var till en början emot detta. Lyckligtvis enades man till sist och byggandet kunde starta.

Sten Samuelssons arkitektkontor fick i uppdrag att rita byggnaden. Utrymmet var på 1 200 kvm. Strax före jul 1973 stod Medborgarhuset klart. Kostnaderna hade då stigit till 1,1 miljon kronor.


Källa
:

Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Tidningsartiklar

”Nytt centrum i Genarp för fritidsaktiviteter” SDS 1974-08-22 (Inför Medborgarhusets invigning) 

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=2244


”Swimmingpool-vyer på Medborgarhusets tak!” SKD 1974-11-15 (Om Medborgarhusets tak)

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=15852

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo