Genarps Kulturportal

 

August Wallins väg 18 (Friluftsbadet)

 (Texten nedan är publicerad 2013-11-01 i oförändrat skick med författarens medgivande.)

 

Samtidigt som man byggde Medborgarhuset uppförde man också Friluftsbadet, i en dalsänka vid August Wallins väg. (A.Wallin var f ö kommunalfullmäktiges ordförande under en följd av år kring andra världskriget.) Badet ritades av samma arkitektfirma som byggde Medborgarhuset(Sten Samuelssons arkitektkontor) och var klart samma år, dvs 1973. Det kostade 900 000 kronor att uppföra.

Man planerade också att uppföra en sporthall vid Genarps skola, men tyvärr genomförde man aldrig detta projekt. Det är den sporthall som vi fortfarande efter 30 år väntar på.........

Förklaringen till att man trots allt byggde så pass mycket, var kanske att Genarp var en egen kommun. Men det var i sista "sekunden", år 1974 gick vi ju upp i Lunds kommun.

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Tidningsartiklar

”Badet invigs pingstafton. Kommungubbar i stafett.” SKD 1974-05-30 (Om friluftsbadets invigning)

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=9525

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo