Genarps Kulturportal

 

Pål Skräddares väg 6

 

  (Text och bild nedan är publicerat i oförändrat skick med författarens medgivande 2013-03-06.)

 pal skraddaresv 6

BO JOHANSSONS HUS - Pål Skräddares väg 6

Här finner vi ett av Genarps förmodligen äldsta hus. Det har dock blivit om- och tillbyggt i åtskilliga omgångar under årens lopp. Men det ursprungliga huset var endast cirka 5x8 m stort och det var då täckt av ett halmtak. De äldsta delarna är från 1700-talet.

När man renoverade huset på 1970-talet fann man klineväggar, korsvirke, lersten och bränd tegel. Här finns många gamla byggnadstekniker representerade.

Infarten till fastigheten var förr från Rige Holgers väg. Då låg huset ganska ensamt här. Sädesfälten böljade runt det lilla "stället". Nuvarande ägaren Bo Johansson bor har med sin familj sedan 1975. Han har gjort en större renovering av huset. Han har bl.a. gjort en vinkelbyggnad. Det är det gamla uthuset, som numera har blivit ett rum till åt familjen Johansson.

På 1870-talet bodde här en skräddare. Det är han som givit namn åt gatan, som ligger väster om huset. Eftersom det är så länge sedan han levde, har det inte gått att finna någon, som kan minnas honom. Det finns däremot en dikt som heter just "Pål Skräddare" och den är skriven av Per Andersson, en välkänd diktare från Lyngby. Dikten kan man finna i diktsamlingen "Baremål och Baretankor". Den är skriven pä Lyngbyortens dialekt!

Ida och Oskar Mattiasson, tidigare ägare, sålde fastigheten och den tillhörande marken till kommunen någon gång under 1960-talet. Kommunens vattentäkt finns på tomten, norr om detta hus.

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo