Genarps Kulturportal

 

Kyrkovägen 22, Ringaregården

 (Text och bild nedan är publicerat 2016-05-30 i oförändrat skick med författarens medgivande)

kyrkovagen 22 Ringaregarden 2


Här låg för länge sedan en fyrlängad skånegård, men idag återstår endast två av de fyra längorna. Man hade då inkörseln från Kyrkovägen genom en port.  På 1950-talet revs den längan som låg utmed Sandvägen. Det var i samband med att man breddade vägen som den togs bort.

År 1852 efterträdde Hans Olsson förre ringaren Per Svensson. ”Hans Ringare” är det namn under vilket Hans Olsson blivit känd. Han var en gång dräng på Ekesvångs gård här i Genarp innan han blev kyrkvaktmästare (förr: klockringare).  Men för att få tjänsten som ringare var han tvungen att åtaga sig två mycket viktiga saker: för det första att gifta sig med Per Svenssons dotter Anna,  för det andra att vårda och värna om änkan efter samma Per Svensson i hela hennes livstid. Det var således hans svärmor, som han fick lova att ta hand om. Detta kontrakt upprättades av A Wollmar, patronus  på Häckeberga. Samme Wollmar hade också rätt att säga upp Hans Ringare med åtta dagars varsel om han inte skötte sina sysslor till full belåtenhet. Han var då också tvungen att lämna sin bostad på Kyrkovägen.

När Hans Ringare övertog gården 1852 fanns följande djur där: ett sto, två kor, ett svin, två får varav ett hade lamm. Det var Hans Ringare som en gång räddade kyrkan från att brinna ner efter ett åsknedslag. 1914 dog Hans Ringare och gården övertogs av sonsonen Nils Hansson. Man sålde av marken som hörde till gården. Många av husen runt gården ligger på mark som en gång var Ringaregårdens. Nils Hansson dog 1925, men hans hustru bodde kvar fram till 1975. Samma år köpte Hillevi Hennix och Anders Berg fastigheten.


Källa
Ingemansson, Margareta: ”Genarp -  Byn  i våra hjärtan" , 2002

(Nedan följer Kulturportalens komplettering av texten maj 2016):
Hillevi Hennix och Anders Berg sålde fastigheten 2015 och den har nu nya ägare.

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo