Genarps Kulturportal

 

Sandvägen 12

(Publicerad 2019-04-27)

Ursprungsmaterialet är hämtat från artikeln Effektiv teknik i Lars fräcka ”garage” på www.blienergiklok.se med tillåtelse av redaktören Lars Bärtås.

DSC00029

I SVT-serien Husdrömmar 2016-2017 kunde vi följa byggprojektledaren Wide, som gett sig i kast med att renovera ett gammalt lastbilsgarage i skånska byn Genarp. Han hade hittat garaget på en mäklarsajt och bestämt sig för att bygga om det till ett exklusivt och originellt bostadshus.

– Jag ville bevara garagets särpräglade industristil och samtidigt skapa en modern bostad med högsta möjliga komfort, berättar Wide.
Lastbilsgaraget, uppfört 1957, rymmer byggnadsdelar från Malmö yllefabrik som revs i början av 1950-talet. Wide har byggt om och tilläggsisolerat garagets tak, väggar och golv, men tegelväggarna invändigt finns kvar. Fönsterna är nytillverkade efter mått och design enligt originalfönstren.

Ja, huset är speciellt i många avseenden. Det går inte att ta miste på ”industristilen” som markeras av de råa tegelväggarna, betonggolven, stålbalkarna, fabriksarmaturerna och de reglerbara garageportarna på husets framsida. I kök och hall finns till och med anslutning för tryckluft, ”för att få den rätta garagekänslan”.
– Tryckluft måste naturligtvis finnas i ett garage. Men i det här fallet har jag installerat det som ett praktiskt hjälpmedel i vardagen, till exempel för att blåsa rent sallad och svamp när man lagar mat eller för att städa bort smuts och hundhår.

Wide har lagt mycket tid på att planera husets teknikpark, som rymmer en uppsjö av smarta funktioner för bredband, ljud, belysning, uppvärmning och ventilation. För att säkerställa ett bra inomhusklimat har han installerat ett FTX-ventilationssystem, kombinerat med en AC-anläggning. FTX-aggregatet har kompletterats med ett värmebatteri, som höjer temperaturen på tilluften med en grad.
– Det är en åtgärd som gör att ventilationen upplevs mer behaglig och inte ger ”dragkänsla” i huset.
Wide har byggt in tre stora glaspartier längs gaveln innanför garageportarna. Här har han fått tänka till ordentligt för att säkra att klimatet blir stabilt under hela året.
– Golvvärmesystemets slingor har lagts tätare invid glaspartierna för att kompensera eventuellt kallras som kan uppstå under vintern. På sommartid har jag säkrat området med air condition för att kunna kompensera värmestrålningen från glasytorna.

Huset värms upp via ett vattenburet golvvärmesystem, som försörjs av en ackumulatortank med flera anslutna värmekällor: en luftvattenvärmepump, två vattenmantlade kaminer, samt solfångare.
– Wide ville ha ett flexibelt och miljövänligt system med flera tillgängliga värmekällor. Solfångarna bidrar med gratis varmvatten och de vattenmantlade kaminerna ger en mer komfortabel och smartare uppvärmning än vanliga kaminer med strålningsvärme.
Ackumulatortanken och styrsystemet är placerat i ett teknikrum i den intilliggande gäststugan på tomten.
– Det är en praktisk lösning att förlägga panncentralen utanför boningshuset så att det inte stjäl utrymme för boendet.
Varmvattnet distribueras via en nedgrävd isolerad kulvert till boningshusets golvvärmesystem. För att säkerställa driften finns en batteribackup som automatiskt går igång ifall det skulle inträffa ett strömavbrott.
Luftvattenvärmepumpen utgör huvudvärmekällan i systemet. Under vintern bidrar de vattenmantlade kaminerna i kök och vardagsrum till värmeförsörjningen och under sommarhalvåret täcker solfångarna på gäststugans tak större delen av varmvattenbehovet. I sista hand finns en elpatron som kan gå in och stötta systemet.
– Värmepumpen går ner i effekt, eller stängs av, när solfångarna eller kaminerna levererar värme. Allt detta sköts automatiskt via styrsystemet och ackumulatortanken så att huset och tappvarmvattnet alltid värms upp så energieffektivt som möjlig.
Luftvattenvärmepumpar kan ibland upplevas bullriga, vilket Wide också tänkt på. Han har byggt en träram med ett ljudisolerat skydd kring värmepumpen, som står nära tomtgränsen på baksidan av gäststugan.
– Det är viktigt att ta hänsyn till grannarna och undvika allt som kan vara störande när man bygger ett nytt hus, säger Wide.

Byggnadsår / Ombyggnadsår: 1957 / 2013-2016
Byggnadstyp: 1-plan med loft, samt gäststuga.
Boyta: 150 kvm (bottenplan), 67 kvm (loft), 39 kvm (gäststuga).
Grund: murad grund på syll. Invändig platta på 300 mm cellplast.
Stomme: Invändigt originaltegel, Utvändigt Leca Isoblock 350 mm, Bjälklag Trä (Kerto-balkar).
Takbeklädnad: Papp och kupor i plåt.
Fönster: 3-glas isolerade Elite.
Ventilation: Mekanisk FTX-aggregat med AC.
Uppvärmning: luft/vattenvärmepump, solfångare, vattenmantlad kamin och vattenmantlad vedspis.

 

IMG 3596

IMG 1414

IMG 5850 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo