Genarps Kulturportal

 

Gatunamnens betydelse, A - N

(Nedanstående text är hämtad ordagrannt ur boken Det gamla Genarp av Peeter-Jaan Kask, utgivningsår 1974 och artikeln är publicerad 2015-09-16).

August Wallins väg - kommunfullmäktiges ordförande under en följd av år kring andra världskriget.

Bankerudsgatan - här finns flera förklaringar. En hänvisar till det danska banka ud = sälja. Det fanns folk som sålde varor på gatorna. Den andra förklaringen talar om ett par köpmän på gatan som gått i konkurs - gjort bankrutt.

Blüchers stig - efter häståkaren Nils Blücher, en mycket känd Genarpsprofil med skarp tunga. Levde in på 1940-talet.

Bygatan - är den väg som redan under danska tiden benämndes "Byens gade".

Bäckahästvägen - Bäckahästen var i folktron en lång och vacker häst som bodde i bäcken. Ibland lurade den sig med bönderna istället för deras riktiga häst. Bäckahästen kunde också locka ner barn i ån genom att låta dem rida på ryggen.

Ekesvångsvägen - vägen går i norr mot och berör gården Ekesvång.

Ellebäcksvägen - Ellen = näcken. Fortsättning på bäcken finns kvar och heter än idag Ellebäck.

Genakärrsvägen -efter kärret som ligger vid sidan av vägen.

Gräntingevägen - går rätt mot gården med samma namn.

Gängesvägen - gänge = breddning av Karlden XII militära väg mellan Malmö och Ystad. Vid gänget fick soldater och tross plats att slå läger. Rester av stenmuren på båda sidor vägen finns fortfarande kvar på fäladen öster om samhället (gatan ännu inte utsatt).

Hans Ringares väg - efter ringaren (kyrkvaktmästaren) Hans Olsson som räddade kyrkan att brinna upp efter ett blixtnedslag.

Killevägen - syftar på Lars Ols tjilla på Genarps slätter dit folk gick för att hämta vatten - särskilt bra till ärtor eftersom ärtorna inte sprack.

Lars Kristoffers väg - går över marken som ägdes av Lars Kristoffersson. Gården finns kvar i östra hörnet Kyrkvägen-Sandvägen.

Ledholmsvägen - led = grind på vägen mot skogholmarna i Risen.

Lillegårdsvägen - gården finns kvar än vättande mot Häckebergavägen.

Linnekullavägen - numera är kullen borta. Men här var en sådan innan Minnesbergs tegelbruk tog grus.

Marknadsvägen - platsen för marknaden i gång i tiden.

Möllevägen - här låg in på 1900-talet en "holländsk" mölla som brann ned.

Nylyckevägen - lycka - liten åker. Detta var alltså en nyodling.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo