Genarps Kulturportal

 

Gatunamnens betydelse, O - Ö

(Nedanstående text är hämtad ordagrannt från boken Det gamla Genarp av Peeter-Jaan Kask, utgiven 1974. Artikeln är publicerad 2015-09-16)

Per Krakaus väg - efter Per Andersson som var dräng hos källarmästaren Krakau. Ett känt Genarpsoriginal in på 1930-talet.

Pål Skräddares väg - han bode i det gamla huset vd gatan, som finns kvar än, på 1870-talet.

Rige Holgers väg - anspelar på sägnen om den "rige herr Holger".

Risavägen - en väg som förr användes vid torvupptagning i Risen. Folk köpte torvmark per kvadratfamn och fick sedan själv bereda den.

Sandvägen - en väg som förr användes när betesdjuren skulle ut på fäladsmarken. Mycket sandig och besvärlig. I gamla tider kallad "Sånnavejen".

Silfverskiölds väg efter en av Häckebergas ägarsläkter.

Skogsmannavägen - skogsmannen tog sig in genom den öppna spisen i husen och stekte grodor på näterna. Om man lät honom kommain ordnade han bränsle i skogen, förutsade folktron.

Skogsnuvevägen - skogsnuvan vilseförde vandrare. Framifrån sedd var hon en vacker ung flicka. Bakifrån var hon som ett baktråg.

Stättehusvägen - Stätta = grind som togs loss.

Tagholmsvägen - terrängbenämning efter skogsdunge.

Tystebacksvägen - terrängbenämning som omnämns i enskiftesprotekollet.

Welins väg - efter läraren och kommunalpolitikern Vilhelm Welin. Pappa till musikern och kompositören Karl-Erik Welin.

Åberga fälads väg - Åberg var lantbrukare på Genarp nr 1 och använde fäladen till bete.

Åge Tuas väg - på 1850-talet odlade Åge Tuasson upp jorden och anlade en väg som går efter den nuvarande vägen.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo