Genarps Kulturportal

 

Gatunamnen norr om Genarps kyrka

(Artikeln är publicerad 2016-04-02) 

Detta område som är beläget norr och nordost om kyrkan fick sina namn 2006 på byggadsnämndens möte den 7 november. Området ligger nära Genarps gamla by och namnsättningen följer principen att namnen återger de som ägt eller brukat marken där.

Anders Larssons väg kan ha fått sitt namn efter flera olika personer med samma namn. Både på gårdarna Genarp nr 7, nr 8 och nr 9 har under årens lopp bott lantbrukare med namnet Anders Larsson.

En Anders Larsson (född 1735) bodde och brukade jorden på gården Genarp nr 7 tillsammans med hustrun Anna sedan 1794

Under större delen av 1900-talet var det den gula gården i hörnet Kyrko-vägen/Gödelövsvägen som ägdes av en Anders Larsson. Han var son till skogvaktare Lars Nilsson på Häckeberga. Anders Larssons son Nils brukade gården fram till början av 1970-talet.

Ida Ekenstiernas väg har fått sitt namn efter en kvinna som var väl bekant för byborna i Genarp fram till sin död 1954. Hon bodde i det hus som ligger strax väster om kyrkstugan och Genarps kyrkas parkering. Hennes släkt kom från Småland under senare delen av 1800-talet. Ida föddes 1879. Två år senare, år 1881 dog hennes mor i barnsäng och Ida fick växa upp hos sin mors syster Anna som bodde på gården Genarp nr 1 (första gården på norra sidan om vägen ut från byn  mot Esarp/Toppeladugård).

År 1901 lät Anna bygga ett hus på det stycke mark som låg mellan gården och kyrkogårdsmuren. När Anna gick bort 1939 ärvde Ida Ekenstierna marken och huset. Hon var en stridbar kvinna som  hamnade i konflikt med ägarfamiljen Tham på Häckeberga om äganderätten till mark mellan huset och kyrkan. Tvisten fick avgöras med hjälp av advokat och Ida får nog anses som vinnare i den striden.

I sin trädgård hade hon bl a augustipäron som hon sålde till byborna. Hennes långa kjolar och höga klackar hördes och syntes väl när hon gick omkring i byn. Hon ligger begravd i en släktgrav precis öster om koret till Genarps kyrka.

ida ekenstierna

 

Olof Olssons gränd har fått sitt namn efter Olof Olsson (1903-1990) som bodde och brukade jorden på gården Åbron (mitt emot lådfabriken på vägen mot Gödelöv). Olof var född i Gödelöv och köpte Åbron 1930 tillsammans med hustrun Karolina. 1967 sålde han marken till kommunen men bodde kvar på gården till sin död 1990.

På 50-talet hade han politiska uppdrag för centerpartiet i kommunfullmäktige och i taxeringsnämnden. Från mitten av 70-talet hyrde han ut stallarna till hästägare runt om i trakten. Stall Åbron var ett populärt ställe för många ungdomar. Olof var under många år kyrkvärd i Genarp och är begravd på Genarps norra kyrkogård. 

olof olsson utomhus red

 

Flygfoto av gården Åbron

 

Tuve Perssons väg är namngiven efter Tuve Persson (född 25 /2 1778 i Ettarp) som bodde och brukade jorden på gården Genarp nr 3 tillsammans med hustrun Elna Åkesdotter på 1820-talet. Gården låg i den gamla Genarps by norr om kyrkan. När enskiftet infördes 1827 var nr 3 en av två gårdar i byn som inte skiftades (den andra var nr 6).

Källor:
Protokoll från byggnadsnämndens möte 2006-11-07 om namngivning av området norr om Genarps kyrka.
Intervju med Olof Olssons dotter och med bybor av den äldre generationen.

 

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo