Genarps Kulturportal

 

Torpkarta

I Genarps gamla kommun har det funnits en rik bebyggelse. Det fanns torp långt in i skogarna. De flesta är borta men en del torpruiner finns kvar. Du kan ge dig ut i terrängen och se om du kan hitta dessa.

Genarps Kulurförening har en ritad karta där flera av dessa torp är markerade med små etiketter. Vi har fotograferat av kartan och publicerar den här den 10 december 2015.

Först visas kartan i sin helhet.

1 Torpkartan 650

Eftersom det är svårt att zooma in har vi valt att dela in kartan i sex olika delar. Först kommer två kartor med torpen längst i väst.

torpkartan nv v

 

torpkartan sv v

 Nu kommer du till kartbilden som visar torpen kring Häckebergasjön och söderut.

torpkartan nv o

 

torpkartan sv o

 Och till sist  kan du se två kartbilder med torpen som fanns längst österut i Genarp. 

torpkartan no o

 

torpkartan so o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo