Genarps Kulturportal

 

Historiska kartor på Lantmäteriet

På Lantmäteriets hemsida har du tillgång till väldigt många historiska kartor över Genarpstrakten. De visar olika kartor över Genarp från 1793 till 1973.

Länken hit är: Lantmäteriet - Historiska kartor - Genarpstrakten