Genarps Kulturportal

 

Automobilägare i Genarp 1928

Vid 1900-talets början var det i Sverige inte så många som ägde en bil. Enligt "Statistisk årsbok för Sverige" från 1929 så fanns det i Skåne inregistrerat 13 562 personautomobiler, 4 632 lastautomobiler och 232 omnibussar den 31 december 1928.
I boken "Skånes automobilregister" kan vi läsa att följande bilar fanns inregistrerade med ägare från Genarp. Det blev totalt 19 personautomobiler, 3 lastautomobiler och 4 omnibussautomobiler.

Här följer listan med igenkänningsmärke (=registreringsskylt), ägarens namn samt hästkrafter och märke/typ på bilen,

Automobilägare i Genarp 1928 sid 1

 

Automobilägare i Genarp 1928 sid 2