Genarps Kulturportal

 

Malmö-Genarps Järnväg

(Första publicering av artikeln gjordes 2012-05-28)

Genarp har haft järnvägsförbindelse med Malmö. Järnvägen invigdes 14 juni 1894 som Enskild Järnväg. Initiativet kom från konsul Adolf Fredrik Hörstedt i Malmö, ägare till kritbruket i Kvarnby. Orsaken var förstås behovet av transport av krita. Andra intressenter var Tegelbruket i Bara, lantbrukare och skogsägare. Det var tänkt att järnvägen skulle ha sin sträckning vidare till Skurup och  Stenberget men på grund av tekniska och ekonomiska skäl stannade bygget i Genarp. I Genarp byggdes stationshus, lokstallar och verkstadslokaler. De anställda var cirka 25 personer som mest, senare reducerades det till 14 personer. I verkstaden arbetade 6 hantverkare som bland annat totalrenoverade ett ånglok under åren 1944-1946. På järnvägsmuséet i Kristianstad finns ångloket Nr1 A F Hörstedt bevarat.

Bangårdsområdet

Bangårdsområdet sträckte sig från Sandvägen i väster till Risavägen i öster, från Welins väg i söder till Bygatan/Häckebergavägen i norr. Efter andra världskriget 1945 kom landsvägstransporterna igång och tog över gods- och persontransporterna. Lönsamheten för järnvägen blev dålig och 8 maj 1948 slutade tågen att gå. Genarps kommun köpte större delen av marken och byggnaderna.I  ena halvan av verkstadsbyggnaden inrättade sig firma Plåt och Maskin och den andra halvan byggdes om till brandstation. På det som varit västra bangårdsområdet byggdes Genarps skola och den togs i bruk 1960. När Konsum byggde nya lokaler öster om den gamla stationsbyggnaden 1979, fick både Plåt och Maskin och brandkåren flytta. Stationshuset finns fortfarande kvar mitt i byn.

Under många år fanns här Medborgarkontor. Men denna verksamhet flyttades 2017 till Welins rum på Medborgarhuset. I detta rum finns en modell av det gamla bangårdsområdet. Denna är skapad av Ingmar Nilsson. Länk till sidan med två foton av modellen finns här nedan.

Länk till Modell av järnvägsområdet i Genarp


På länken Trafikverkets muséesamlingar finns många intressanta bilder om och kring järnvägen i Genarp.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo