Genarps Kulturportal

 

Busstrafiken i Genarp

(Nedanstående text är publicerad 24 oktober 2012)

När järnvägen lades ner 1948 fick genarpsborna istället åka buss.Det öppnades busslinjer till Malmö, Lund och Skurup. På området framför den gamla järnvägsstationen som använts av SJ byggdes bussgarage för  ett antal bussar. Numera, när inga bussar längre är stationerade i Genarp är det  bland annat byns elektriker som har sin verksamhet i lokalerna.
Någon busslinje till Skurup finns inte längre och de flesta  turerna till Lund går via Staffanstorp där man får byta buss.

Text: Ulla Lindén/Ingmar Nilsson

Tidningsartiklar

”Uselt bussnät måste accepteras i Genarp” SDS 1979-08-01 (Om busstrafiken Genarp-Malmö)

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=9584

 

"Genarpsborna vill ha ny väg och mer buss" SDS 2014-08-22 (Från valdebatten i Genarp)

https://lundsstadsbibliotek.axiell.com/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=19525