Genarps Kulturportal

 

Media på Genarps bibliotek

(2014-09-04 blev denna text publicerad, redigerades 2022-09-25)

genarp forr och nu red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Genarps bibliotek har vi en samling böcker, film och tidskriftsurklipp som vi kallar ”Genarp förr och nu”. Dessa finns i Genarpsrummet , som är mellan bibliotteket och Stora salen. Alla böcker och filmer finns katalogiserade i Lunds kommuns biblioteksdatabas som är tillgänglig hemifrån via folkbiblioteken.lund.se. Tidskriftsartiklarna är organiserade i olika teman som tex. Kultur, Idrott, Politik, Näringsväsen, Skola. De finns inte i fulltext digitalt men vi har kopiator om man behöver en kopia.  

parmar i genarpsrummet red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom finns här fem pärmar med material om Slottsbyggnader, Kyrkobyggnader, Järnväg, Äldre och nyare byggnader, Föreningar och folkliv. Ett material från olika tider fullt med fotografier, tidskriftsartiklar, texter ur böcker, sammanställt under 1997 av Genarps PRO-förening.

På det översta fotot syns till vänster minnesskåpet om tonsättaren Karl-Erik Welin.

I foajén på Medborgarhuset finns även en modell i trä över Genarps kyrkoby, skapad av Ivan Bengtsson och Karl-Erik Jinarp år 2000. Skalan är 1:150 och ”Byggnaderna är utförda, till storlek och läge enligt uppteckning 1827.03.09 i samband med enskiftesdelningen av ägorna tillhöriga Genarps kyrkoby”.