Genarps Kulturportal

 

Media på Genarps bibliotek

(2014-09-04 blev denna text publicerad)

På Genarps bibliotek har vi en samling böcker, film och tidskriftsurklipp som vi kallar ”Genarp förr och nu”. Alla böcker och filmer finns katalogiserade i Lunds kommuns biblioteksdatabas som är tillgänglig hemifrån via folkbiblioteken.lund.se. Tidskriftsartiklarna är organiserade i olika teman som tex. Kultur, Idrott, Politik, Näringsväsen, Skola. De finns inte i fulltext digitalt men vi har kopiator om man behöver en kopia. Se bild nedan av hyllan "Genarp - Förr och nu".

Hyllan Genarp - Förr och nu 3 

Dessutom finns här fem pärmar med material om Slottsbyggnader, Kyrkobyggnader, Järnväg, Äldre och nyare byggnader, Föreningar och folkliv. Ett material från olika tider fullt med fotografier, tidskriftsartiklar, texter ur böcker, sammanställt under 1997 av Genarps PRO-förening.

I foajén på Medborgarhuset finns även en modell i trä över Genarps kyrkoby, skapad av Ivan Bengtsson och Karl-Erik Jinarp år 2000. Skalan är 1:150 och ”Byggnaderna är utförda, till storlek och läge enligt uppteckning 1827.03.09 i samband med enskiftesdelningen av ägorna tillhöriga Genarps kyrkoby”.

Här i foajén finns också den skärmutställning (fanns tidigare på Medborgarkontoret) som gjordes av en studiecirkel inom pensionärsföreningen SPF Risen under åren 1996-1998.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo