Genarps Kulturportal

 

Genarps Skytteförenings Jubileums-Tidning

(Publiceringsdatum för artikeln var 2015-04-13)

När skytteföreningen firade sitt 35-års jubileum 1936, gav man ut en liten tidning. Denna har vi i Kulturportalen fått låna och du kan nu läsa de åtta sidorna här på Genarps Kulturportal. Då kostade tidningen 25 öre och de tre sista sidorna består av ett 40-tal annonser, de flesta är troligen från firmor i Genarpstrakten.  Tänk att denna förening fortfarande lever kvar, nu under namnet Genarps Skyttesportförening. I tidningen omnämns andra föreningar i byn såsom Arbetslöshetsföreningen, Äggföreningen och Försköningsföreningen men om dessa hör vi inget nu för tiden. Du kan också läsa att ”Genarps samhälle är starkt framåtskridande…” och att ”Inom kort kommer det nya hotellet att tagas i bruk…”

Här är länk till tidningen i PDF-format.

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo