Genarps Kulturportal

 

Examensarbete om Genarp 1800-2050

(Artikeln är publicerad 2015-05-18)

Ett examensarbete i Kulturgeografi, skrevs 1995 av Jane Günther. I den 39-sidiga skriften berättar hon om Genarps historia, nutid och framför allt dess framtid. Från år 2000 och framåt skildrar Jane ett tänkt scenario där man utvecklar och befolkar landsbygden och stoppar beroendet av fossilbränslebaserade transporter. När arbetet skrevs 1995, bodde Jane sedan fem år tillbaka i Genarp.

I skriften kan man bl a läsa

  • Ett hus byggdes 2006 på Nybyggarstigen 14 A i Gödelöv. Det var till stor byggt av återvunnet material från det misslyckade brobygget över sundet
  • Genarp hade 10 000 invånare år 2020
  • Medborgarhuset revs i början av 2000-talet och biblioteket fick åter plats centralt i byn
  • År 2030 stod den nya brandstationen klar
  • I början av 2000-talet går det eldriven spårtaxi till Genarp. Denna följer den nedlagda järnvägens sträckning
  • Genarps första gymnasium blir klart 2026

Günther. J., 1995, Det Gamla GenarpÅren 1800-2050 – Lärobok i Regionskunskap

Länk till examensarbetet "Det Gamla Genarp" (PDF-fil, 6,8 MB)

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo