Genarps Kulturportal

 

Lunds bevaringsprogram

Här hittar du länken till Lunds kommuns bevaringsplan - Genarp. Skrolla långt ner på sidan och där kan du sedan söka text om bland annat

  • Fastigheter
  • Industrimiljöer
  • Bostadsområden
  • Järnvägs - och vägnätet
  • Kommunaltekniska verk (ex brandkår, vatten och avlopp, telegraf/telefon och post)