Genarps Kulturportal

 

Lunds bevaringsprogram

Här hittar du länkar till sidor om Genarp som är hämtade från Lunds kommuns hemsida. Materialet som finns där är en digitalisering av böckerna Lunds bevaringsprogram, skrivna under 1980- och 1990-talen, samt under tidigit 2000-tal.

1. Områdeshistoria Genarp

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Områdeshistoria_Genarp

 

2. Fastigheter i Genarp. Här finns mängder av undersidor som berättar om byggnader i många av kvarteren i Genarp, framförallt i västra Genarp och den gamla delen i centrum av Genarp.

 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Kategori:Fastigheter_i_Genarp

 

3. Industrimiljöer i Genarp

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Genarp_-_Industrimiljöer_i_Lunds_kommun

 

4. Här bor man - Genarp - Bostadsområden i Lunds kommun 1945 - 2005

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Genarp_-_Här_bor_man_-_Bostadsområden_i_Lunds_kommun_1945-2005

 

5. Kommunaltekniska verk i Genarp

5:1 Transformatorstation i Toppeladugård 

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Transformatorstationer_-_Kommunaltekniska_verk_i_Lunds_kommun

5:2 Telefon/telegraf och post i kransorterna

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Historik_Telegraf/telefon_och_post_i_kransorterna_-_Kommunaltekniska_verk_i_Lunds_kommun

5:3 Genarps reningsverk

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Genarp_-_Kommunaltekniska_verk_i_Lunds_kommun

5:4 Genarps brandstation

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Genarp_-_Beskrivning_enskilda_anl%C3%A4ggningar_Brandv%C3%A4sendet

5:5 Civilförsvaret - grupperingsplats 270 i Häckeberga

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Grupperingsplats_270_-_Beskrivning_enskilda_anl%C3%A4ggningar_Civilf%C3%B6rsvar

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo