Genarps Kulturportal

 

Vattenmöllan - historia

dsc01868Häckeberga kvarn, som också kallas Vattenmöllan, ligger vid Höje å intill  idrottsplatsen strax öster om Genarp. Idag finns det bara en husgrund och en  kvarnränna kvar som påminner om den verksamhet som en gång bedrevs här.

På Häckeberga gods drev Vattenmöllan förr både kvarn och såg. Den omnämns  för första gången i prästrelationerna redan 1624, då som "Hieckebierig  Mölle". Hundra år senare kallas kvarnen för "Gamla Häckeberga mölla". På  den tiden drev man också jordbruk på denna plats.

Vattenmöllan hade tre kvarnar och två krossar och var byggd på en  gråstensgrund i tre plan med murat tegel. 300 meter öster om kvarnen fanns en damm där vatten dämdes upp för att sedan ledas i en kanal till  reglerdammen. Dammen försåg också översilningsängarna med vatten. Själva kvarnen drevs med ett vattenhjul av underfallstyp, vilket betyder att  skovelhjulet är nersänkt i ån och skovlarna i pressas runt av  vattenströmmen.

dsc03981Bostadshuset uppfördes i början av 1800-talet och delades av kvarnskötaren  som bodde i två rum och kök och gårdens arrendator, som hade tre rum och  kök. På gården fanns också ett stall, troligen byggt samtidigt som bostadshuset, och en loge. I stallet fanns plats för några hästar, 6-7 kor, några ungdjur,  en sugga samt några gödsvin. I anslutning till kvarnen fanns också brygghus, höns- och svinhus. Logen var eventuellt byggd något senare än de andra byggnader och var uppförd i trä. Stallbyggnaden eldhärjades 1932 och efter  det kom logen att användas som ett provisoriskt stall.

Verksamheten på Vattenmöllan lades ner på 1930-talet och hade då funnits på  platsen i omkring 200 år. På 1950-talet revs byggnaderna. Resterna av dessa  som finns kvar har nyligen rustats upp. Idag finns skyltar på platsen som  beskriver hur den sett ut en gång och hur möllan fungerade. Vid Vattenmöllan  finns goda parkeringsmöjligheter och rastplats. För den som vill ta en  promenad ligger Häckeberga naturreservat strax intill. Här passerar också. Skåneleden.