Genarps Kulturportal

 

Naturen kring Genarp

(Artikeln blev publicerad 2012-10-24)

s DSC01905

Genarp är omgivet av naturreservat och det är svårt att välja vilket som ger 
bästa tillfredsställelsen.

Risen, söder om byn är ett omväxlande och alldeles speciellt område med 
betesmarker, kärrmarker och alldeles fantastiska enbuskbestånd. En gång i 
tiden betade kor och hästar fritt i området. Nu sker det i mindre omfattning, 
men karaktären på hela naturreservatet kvarstår.

I april/maj spirar backsipporna och ger hopp om en kommande vår.

s DSC01895

Sedan kommer 
tjärblomster, backsmörblomma och backnejlika följt av sommarens alla andra 
blommor. Hjortar och rådjur strövar fritt och här hörs även den ätliga grodan i 
de kärrika markerna. I luften finns sångare av olika slag och även rovfåglar i 
mängd.

En vandring på Risen vederkvicker och laddar batterierna. 

Endast ett stenkast från Vattenmöllan startar UNOS RUNDA, just över ån där 
barnen i Genarps skolor har kastat "Puh pinnar" vid bron. Uno Jönsson startade 
söndagspromenader sedan lång tid tillbaka och har fått en promenadrunda 
uppkallad efter sig. Sträckan, ca 7,5 km, löper genom åsens skiftande terräng och 
natur. Här finns bokskog, lärkskog, granskog och ängsmark med massor av blommor 
och rundan går även över betesmarker på behagliga stigar. Hela detta område har 
en fantastisk historia som det fortfarande forskas kring.

DSC01862    DSC01869

Häckeberga bygdeklubb har mycket dokumentation om torp och innevånare i 
denna trakt.

Har man varit i Oxford och imponerats av de fantastiska Rhododendronhäckarna 
kommer man att uppleva att det finns en motsvarighet i Genarp.

s DSC02515    s DSC02516

Följ stigen in mot sågen vid Björnstorps slott, på vägen mot Ugglarp. Där 
stigarna skiljs efter ett par hundra meter, gå då till höger, strax finner man 
en fantastisk rhododendronberså där man kan sitta och njuta av medhavd 
kaffekorg.

Skåneleden passerar Genarp på flera ställen och det finns många ställen att 
hoppa på den om man vill gå sträckor och inte bara nöjer sig med att ströva i 
den vackra naturen.

Unika växter, dock fridlysta, finns på ett betesområde vid Getaklöv. Dessa 
marker har aldrig blivit konstgödslade och därför finns ett rikligt bestånd av 
orkidéer.

Från granskogarna runt Genarp exporteras grenar av gran till Tyskland som 
juldekorationer. Detta är orsaken till att granarna är tuktade och ser 
märkvärdiga ut.

Text: Carl-Johan Antonson   Foto: Anders Björck.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo