Genarps Kulturportal

 

Maria Collin

 

Maria Collin - alltid i tiden!    

(Nedanstående artikel publicerades 2013-11-17)

Vem var då denna Anna Maria Lovisa Collin i Lyngby? Maria föddes 8 november 1864 och hon var dotter till kronolänsman Sven Collin som kom från ett lantbrukarhem i Verum. Marias mor, Augusta, kom från prostfamiljen Adrian i Kyrkheddinge. Maria hade två äldre bröder, Carl som dog i tyfus vid 15 års ålder samt August som var bokhandlare i Lund. Maria var en mycket företagsam kvinna som bl a dokumenterade sin samtid. Hon beskriver i boken "På Lundaslätten för 50 år sedan", ingående minnen från sin uppväxttid. Detta är ett kulturdokument väl värt att läsa.

Där beskrivs bl.a. hur jordbruket laborerar med nya metoder som täckdikning, märgling mm, och om hur nymodigheter som fotogenlampan, köttkvarnen och symaskinen kommer i ganska rask följd. Läsaren får en god inblick i hur en fyrlängad gård och hur ett boningshus var inrett i slutet på 1800-talet. Trädgårdarna med alla dess blommor och som inspirerats av alla herrgårdarna runt omkring. Tidens klädedräkter och hur olika traditioner firades. Landskapet beskrivs och läsaren får reda på hur hemkär Maria var. Hon skrev också rese-skildringar från sina utlandsresor.

Maria berättar om hur folket på orten ofta besökte deras hem - männen kom för att få juridiska råd av hennes far som var kronolänsman. Kvinnorna diskuterade mönster, garn och invecklade vävbindningar med hennes mor. Marias mor Augusta kom ifrån ett hem med mycket kunskap om handarbete och konstvävnader. Maria förde också detta arv vidare genom att skriva och ge ut åtskilliga böcker om Skånsk konstvävnad, konstvävnad i allmogestil, flamsk-finnvävnad och norsk röllakan m fl  Dessa böcker finns nu bevarade på Kulturen i Lund och på Burlövs gamla prästgård.

Maria arbetade bl a som kontorschef  vid AB Tidskrift för Landtmän i Lund 1899-1915. Hon arbetade även aktivt med fattigvården i Lund. Maria skapade sig en stor förmögenhet. Denna stora förmögenhet gjorde hon sig troligen på att ge ut "Tidtabell för Skåne 1897-1906". Skåne var på den tiden, alltså runt sekelskiftet, näst efter norra Tyskland och Belgien, det järnvägstätaste området. Naturligtvis behövdes det tidtabeller. Vid försäljningen av gården flyttade Maria med familjen till Lund där de först bodde vid Stortorget och därefter på Magnus Stenbocksgatan vid Gyllenkroks allé. Där bodde Maria resten av sitt liv. Familjen hade även ett sommarställe vid Holmeja som hette Tunet.

Maria förblev ogift och hade inga barn. 1931 skrev Maria ett testamente som än idag har mycket stor betydelse för oss i Bara Härad. Hon skrev sitt testamente två år innan sin bortgång den 11 mars 1933, för drygt 80 år sedan. Maria Collin är begravd i familjegraven på Lyngby kyrkogård. Stenen står i det sydvästliga hörnet av kyrkogården. En stor sten med tydliga namn.

Gravsten Maria Collin red 

 

Detaljbild av Maria Collins gravsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem får ta del av Maria Collins fond? Läs på hushållningssällskapets hemsida:

Hushållningssällskapet - Maria Collins fond

Länk till Folkbiblioteken i Lund, där böckerna som nämnts ovan finns, (dock ej som hemlån) :

Tidtabell för Skåne
På Lundaslätten för 50 år sedan