Genarps Kulturportal

 

Sven G Larsson

(Nedanstående artikel publicerades  här på portalen 11 februari 2018 och innehåller en text från en artikel i Sydsvenskan från 23 okt 1993)

Sven G Larsson föddes i Västra Karaby den 14 juli 1911 och levde till 1997. Han blev 85 år.
Han var Genarps förste och siste kommunalkamrer. I över 30 år satt han som spindeln i nätet i Genarps storkommun.

Han började sin bana som trädgårdselev. År 1930 var han med om att starta den första fackföreningen för trädgårdsarbetarna i Malmö inom Lantarbetarförbundet. Under tio år var han anställd vid Tobaksmonopolets odlingar i Dösjebro. Han blev sedan egen företagare och var under kriget Sveriges störste tobaksodlare. När tobaksimporten åter kom igång efter kriget sadlade han om och började läsa på Socialhögskolan i Lund där han tog socionomexamen.

I slutet av november 1993 satt Sven G Larsson i Kyrkstugan i Genarp och berättade om hur Genarp blev Genarp. Nedanstående är hämtat från en tidningsartikel i Sydsvenskan den 23/10 1993.

Sven G Larsson kom till Genarp den 15 november 1951. Det var bara några veckor innan Genarps storkommun såg dagens ljus. Den hade då 2 552 invånare och nästan alla bodde på landet.

När Genarp ”slukades” av Lund 1974 fanns här 2 769 invånare och nästan alla bodde i tätorten Genarp.

- Lundabygdens avfolkning gick snabbt och vi hann inte bygga bostäder i takt med efterfrågan. Det var en ständig efterfrågan på tomter under sextiotalet och vatten- och avloppsfrågan hängde som ett hot över oss.

Legendariske Vilhelm Welin styrde Genarp i decennier. Det var en man med en oerhörd arbetskapacitet och som dessutom hade ordets gåva. När Malmö-Genarps Järnväg AB gick i konkurs 1947 skrev han i ett protokoll: ”Pulsådern är avskuren, vi är lämnade att förblöda”.

”Diktator”
Welin efterträddes som Genarps ”starke man” av Thure-Gabriel Gyllenkrok på Björnstorp. Kommunfullmäktige bestod då av sjutton bondeförbundaren, sjutton socialdemokrater och en högerman.
- Jag valdes med 34 röster till ordförande. Efter ett tag fann de att jag var diktator, berättade Thure-Gabriel Gyllenkrok som satt längst fram när Sven G Larsson berättade om Genarps historia.
Tillsammans styrde de Genarp under tre expansiva decennier.
Georg Welin, son till nyss nämnde Vilhelm Welin och bror till avlidne Karl-Erik Welin, berättade en historia som nog speglar en vanlig uppfattning:
- Far brukade alltid säga: det baronen och kamreren vill, det vill Gud!

Avskydde käbbel
Sven G Larsson berättade att avskyn för ”politiskt käbbel” svetsade dem samman.
- Det var alltid lätt att samarbeta med Gyllenkrok, sade han.
Byggandet hade börjat under femtiotalet men sköt inte riktigt fart förrän på sextiotalet. Kommunen anlitade tidigt den då okände arkitekten Sten Samuelsson som arkitektkonsult. Han blev sedan professor i arkitekttur i Lund.
1962 invigdes den nya skolan som hade byggts på järnvägsområdet mitt i byn. 1963 byggdes ålderdomshemmet och de första fjorton hyreslägenheterna.
I början av sjuttiotalet kom kraven på ett friluftsbad. Genom att sälja mark för 1,1 miljoner till 91 villor finansierades badbygget och det blev pengar över.

Tuta och köra
- Det var bara att tuta och köra på den tiden, minns Sven G Larsson.
I början av sjuttiotalet köpte Genarps kommun även 8000 kvadratmeter mark i östra delen av tätorten för blygsamma 8000 kr. Här byggdes Medborgarhuset som invigdes i april 1974.
- Vi fick låna 329 000 kr och fick 607 000 kr i statligt bidrag …
Sven G Larsson satt verkligen i hädelsernas centrum under Genarps mest omvälvande decennier. Och han är nöjd med resultatet.

Särskilt gläds han åt en undersökning som Sydvenskan redovisade förra veckan och som bland annat visar på att få flyttar från området kring Blüchers park och Värdshuset i östra Genarp.
- Det är ett bevis för att vi har lyckats någorlunda väl, säger Sven G Larsson.
Han har varit Genarp trogen sedan november 1951 och bor själv på Blüchers stig i, i just det 70-talsområde där kvarboendet är som störst.

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo