Genarps Kulturportal

 

Genarps skolor - temaarbete från 1992

(Publiceringsdatum för artikeln var 2017-11-03) 

År 1842 blev det lag i Sverige att alla barn skulle ha tillgång till folkskola. Eleverna på Häckebergaskolan, klass 6B, gjorde år 1992 ett temarbete för att uppmärksamma att det var 150 år sedan lagen tillkom. Vi har här ordagrant återgett detta arbete. Ägaren till fotona har gett sitt tillstånd för publicering av dessa här på hemsidan.

 

 

SVERGESKOLAN
År 1774 har man nämnt att det fanns en östra och en västra skola i Häckebergaområdet. Den östra kan ha varit SVERGESKOLAN. Man vet inte riktigt var Svergeskolan låg men den bör ha legat i närheten av Svarvaretorp. Det man vet om den är att den brann ner 1878. Då fick läraren flytta till Tegelbruksskolan. Eftersom barnen inte hade någon skola att gå till beslöt man att bygga en ny i Hästskobäck.

 

HYLLINGE SKOLA
Hyllinge skola låg söder om vägen mellan Genarp och Dalby i närheten av första huset efter smedjan vid Björnstorps torg. Ingen vet riktigt var skolan låg eller när den byggdes. 1875 stängdes skolan efter en inspektion, som visade att skolan var för dålig.

 

NÖTABO SKOLA
Nötabo skola låg en kvarts promenad från Nötabo gård mitt inne i skogen. Nu finns endast ett par stenar kvar av grunden. Att skolan byggdes just här berodde på att det ledde en väg förbi. Man tror att skolan byggdes 1837. Skolsal, lärarbostad, stall och loge låg i en länga. Skolan lades ner 1875. Därefter blev skolan ett torp.

notabo skola grundstenar 1992

Grundstenarna från Nötabo skola, 1992

 

 ASSARTORPS SKOLA

Assartorps skola ligger på vägen mellan Genarp och Klågerup. 1838 donerade ägaren till Assartorps gård fastigheten till folkskola. På väggen finns en minnestavla som visar detta:
Fanjunkaren vid Mörnerska Husarregementet Anders Sandberg och hans hustru Kjersti Sandberg ägare till Assartorps säteri donerade denna byggnad samt 3 tld jord at för alla tider användas som allmän skolinrättning. Storsinnad tanke, vacker gärning. Hundra år därefter skänktes denna tavla till minne av fädernehemmet.
I skolan fanns ett klassrum, en lärarbostad, samlingssal och en gymnastikssal på vinden. 1922 byggdes ett nytt skolhus bredvid den gamla skolan. Där fanns två klassrum, ett för årskurs 1-2 och ett för 3-4 och en lärarbostad. Läraren Anders Jönsson bodde och undervisade på skolan i 41 år, mellan 1879 och 1920.
Assartorps skola lades ner 1968 och barnen flyttades till Genarp.

assartorps skola 1992

Assartorps skola, 1992

TEGELBRUKSSKOLAN
Tegelbruksskolan ligger nordost om Kullaröds gård. Skolan byggdes 1853. Den består av två byggnader, en stor- och en småskola. Skolan är byggd av tegel från tegelbruket som låg i närheten. Detta har gett skolan sitt namn, Tegelbruksskolan. Skolan kallades också Höga skolan, för den har två våningar. Några menar att skolan har använts som kyrka men andra anser att det inte alls varit så. Folkskollärarbostaden låg på ovanvåningen i storskolan och lärarinnans bostad låg i småskolan. Skolan stängdes 1953.


tegelbruksskolan 1989

Tegelbruksskolan, 1989 

 

tegelbruksskolan 1930 talet

 Flygfoto av Tegelbruksskolan, 1930-talet

 

tegelbruksskolan elever okant ar

Elever på Tegelbruksskolan, okänt år

 

 

LYNGBY SKOLA
Skolan låg några kilometer från Lyngby kyrka på vägen mellan Kongsmarken och Lyngby. Förmodligen på 1860-talet byggdes två hus, en storskola och en småskola.
Där gick 150 elever och där fanns även en lärarbostad. Skolan brann ner och byggdes upp igen på 1920-talet.
På 1860-talet fanns det en lärare som hette Per Larsson Lenander. I lön fick han 450 riksdaler om året, bostad, foder till kon och ved till bostaden. Sen flyttade han och blev präst.
På 1940-talet lades skolan ner och barnen flyttades till Assartorp.

lyngby skola 1992

 

 

DEGEBERGA SKOLA
Degebergaskolan ligger söder om Genarp och består av två fastigheter. Den äldsta byggdes 1876 som fullständig folkskola av tegel på gråstensgrund. Först hade skolan halmtak, men det ersattes av tegelpanntak. I närheten låg många gårdar. Efter ett tag behövdes det ännu en skola. År 1925 byggdes därför småskolan. Byggnaderna innehåller skolsal och lärarbostad. Bakom skolbyggnaderna hade eleverna var sitt stycke jord att odla det man behövde. Jordstycket var en meter brett och ca 10 meter långt. De elever som hade väldigt långt till skolan fick åka skolskjuts med häst! Skolan upphörde 1948.

 degeberga skola 1992

Degeberga skola, 1992

 

HÄCKEBERGA SKOLA
Skolan ligger vid vägen Genarp-Skurup 2,5 km öster om Häckeberga gård. Skolan startade 1877 och ersatte den i Stora Perstorp. Skolan bestod av två byggnader och ett mellanliggande uthus. Byggnaderna uppfördes av röd tegel. I storskolan fanns en lärarbostad, ett klassrum och en slöjdsal på ovanvåningen. Den 8 maj 1962 skulle några skolpojkar elda i kaminen i slöjdsalen. Elden spred sig snabbt. Hela storskolan brann ned och ingenting av denna finns kvar idag. Barnen i storskolan fick gå någon månad i Genarps gamla skola vid Sandvägen-Kyrkovägen. I småskolan fanns ett klassrum och en lärarbostad. Småskolan upphörde vid examensdagen 1962. Några större förändringar har inte l byggnaden genomgått sedan dess.
1950 byggdes uthuset om och där blev då bastu och toaletter. Ute på skolgården fanns det fruktträd, så på rasten sprang alla barnen ut och tog frukt. De största barnen kom oftast först. En tråkig händelse inträffade när lärarinnan Beata Nilsson dog på skolavslutningsdagen år 1950.

hackeberga skola 1992

Häckeberga skola, 1992

 

hackeberga skola smaskola uthus 1992

 Häckeberga skola, 1992

 

 hackeberga skola uthus 1992

Häckeberga skola, uthuset, 1992

 

hackeberga skola uthus flaggstang 1992

Häckeberga skola, uthuset och flaggstång, 1992

 

 

GÖDELÖVS SKOLA

När Hyllinge skola stängdes 1878 beslöt man att bygga en ny skola nära kyrkan. Baron Gyllenkrok hjälpte till med timmer m m. Han kom också med förslag till en ritning. 1879 invigdes den nya skolan. På 1920-talet byggdes gymnastiksalen i ett hus bakom skolan. Bakom det huset låg en idrottsplan. I skolbyggnaderna fanns 2 klassrum, ett för storskolan och ett för småskolan. Där fanns även 2 lärarbostäder. På 1950-talet var det ont om plats på Genarpsskolan, så då bussade man genarpsbarn till Gödelöv.
Skolan lades ner 1961 (eller 1960).

 

godelovs skola fran oster 1992

Gödelövs skola, huvudbyggnaden, 1992

godelovs skola gymnastiksbyggnaden 1992

Gödelövs skola, gymnastikbyggnaden, 1992

 

BÖKESÅKRA SKOLA
Skolan låg ca 2 km norr om Sturups flygplats. Den byggdes på 1880-talet och var en vinkelbyggnad av tegel. Då gick där klass 1-4. Skolan blev omodern och revs. Barnen fick under tiden gå i skola på en gård i närheten som heter Kalthus. 1922 var den nya skolan färdig och klass 3-4 fick gå i Assartorps skola. Klass 5-6 har för övrigt alltid gått i Assartorp. Det var alltså bara klass 1-2 som gick i den nya skolan i Bökesåkra. 1934 blev skolan nedlagd. I slutet innan den blev nedlagd var där mindre än 10 elever.
I skolbyggnaden var där ett klassrum och en lärarbostad med två rum och ett kök.
Pojkarna sålde sina slöjdsaker på auktion och fick högst 50 öre för dessa. När flygplatsen byggdes köptes marken av Luftfartsverket och år 1988 revs skolbyggnaden. Idag finns bara kvar ett mindre uthus.

 

HÄSTSKOBÄCKSSKOLAN
När Svergeskolan brann ner 1878, byggdes en ny i Hästskobäck. Denna skola invigdes 1880. Skolan ligger på vägen mellan Genarp och Skurup. I skolan gick klasserna 1-4. 1946 fick man elektricitet och vid jul samma år lades skolan ner. Efter nerläggningen gick alla elever till Häckeberga skola.

hastskobacksskolan 1992

Hästskobäcksskolan

 

ESPETS SKOLA
Espets skola ligger på vägen mellan Genarp och Esarp. Det bodde mycket barn på godset Toppeladugård. Björnstorps gods ägde marken där man tänkte bygga en skola. 1906 skänkte godset mark så att Espets skola kunde byggas. Det var en mindre folkskola. Där gick elever i årskurserna 1-4 i samma klassrum.
I ett litet hus bredvid var det utedass, som var uppdelat i pojk-, flick- och läraravdelning. I samma byggnad förvarades även kol och koks för uppvärmning av skolan.
1952 upphörde skolan. Då fick barnen gå i skola i Genarp.

espets skola 1992

Espets skola, 1992

 

GENARPS SKOLOR
I hörnet av Sandvägen/Kyrkovägen låg Genarps gamla skola. Den inrättades 1846 men redan 1826-27 omnämns ett gammalt skolhus i närheten av kyrkan, förmodligen på samma plats. 1880 byggdes skolan till med en ny skolsal för 80 barn. Ett nytt skolhus tillkom 1895, och 1912 beslutade man att bygga en småskola.
Skolan var gemensam för Genarp och Gräntinge byar och bestod av tre skolhus. I varje skolhus fanns en lärarbostad, samlingsrum och ett klassrum. I storskolan fanns även en träslöjdsal som endast var till för pojkar.
1960 byggdes nuvarande skola på Bygatan i samband med att den gamla skolan upphörde. 1968 tillkom en lågstadiebyggnad.
1978 blev det för trångt på Genarpsskola, så då byggdes Häckebergaskolan i slutet av Gängesvägen.

flygfoto genarpsskola 1961

Flygfoto över Genarps skola, 1961