Genarps Kulturportal

 

Kartor över Genarps tidigare skolor

(Den här artikeln publicerades 6 november 2017)

I trakten av Genarp har det funnits många skolor som nu är nedlagda. Källor visar att det från slutet av 1700-talet har bedrivits skolverksamhet på 13 skolor, alla inte samtidigt, men många var seglivade.

Vi visar först en karta där platsen för dessa finns markerade med rött på en karta från 1938 i skala 1:50 000.

karta skolor genarp markerade red

 

Kartutsnitten nedan visar mer detaljerat var de äldre skolorna i Genarp låg. Även här har vi använt oss av kartan från 1938. En pil visar exakt placering av skolhuset. En oval visar en ungefärlig placering av skolhuset.

Skolorna är uppräknade från den äldsta till den yngsta.

 

? 1774 - 1878  Sverige skola

sverige skola ev plats karta 1938 red

 

? - 1878  Hyllinge skola

hyllingeskolakartaevplats1938

 

ca 1837 - 1875  Nötabo skola

notaboskolaevplatskarta1938red

 

1838 - 1968 Assartorps skola

assartorps skola karta 1938 red

 

1846 – 1960 Genarps gamla skola (på Sandvägen)

genarps skola sandvagen karta 1938 red

 

 1853 – 1953 Tegelbruksskolan

tegelbruksskolan karta 1938 red

 

Ca 1860 – ca 1940 Lyngby skola

lyngby skola karta 1938 red

 

1876 – 1948  Degeberga skola

degeberga skola karta 1938 red

 

1877 – 1962 Häckeberga skola

hackeberga skola karta 1938 red

 

1879 – 1960 Gödelövs skola

godelovs skola karta 1938 red

 

Ca 1880 – 1934 Bökesåkra skola

bokesakra skola karta 1938 red

 

 1880 – 1940 Hästskobäcksskolan

hastskobacks skola karta 1938 red

 

1906 – 1952 Espets skola

espets skola karta 1938 red

 

 Källor:

Temaarbete om Genarps skolor av klass 6B på Häckebergaskolan 1992

Häckeberga bygdeklubb, (mars 2016), Häckeberga

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundaland i Tiden

 

EUlogoLeaderlogo