Genarps Kulturportal

 

Genarps skola fyllde 60 år 2020

 

(Nedanstående text är skriven av John Karlsson på Genarps skola och är publicerad i november 2020.) 

Genarps skola fyller 60 år i år!

Så utbrast en av mina kollegor i början av höstterminen och undrade om vi skulle fira detta på något sätt. Inte för att jag har något emot firande och kalas, men samtidigt blev jag mer nyfiken på det förflutna; Hur hade det varit vid invigningen år 1960? Sagt och gjort, jag började leta igenom alla gamla böcker om Genarp som fanns att tillgå, och provade även att googla lite. Men kunde då konstatera att här rörde det sig om en vit fläck i vår historia! Det enda som stod – och samma text återkom i flera av böckerna – var att Genarps skola byggdes år 1960. Inget mer. Inga detaljer.

Alltså har jag fått gräva djupare, titta i de kommunala arkiven för Genarps storkommun och även granska pressklipp från den här tiden.

Kommunfullmäktige beslöt den 12 mars 1959 att låna upp 750.000 och även söka medel ur investeringsfonden, förutom det statsbidrag på 440.000 som redan var beviljat. Lite senare det året (17/9) kan man läsa att kommunen tog upp det lånet hos Torna, Bara och Harjagers Sparbank på 25 år. Den totala summan för skolbygget beräknades då 1959 till 1.370.000 kr.

Läser man vidare i de kommunala handlingarna så finner man i skolstyrelsens protokoll från 6 september 1960 en paragraf om att de nedlagda skolorna i Gödelöv och Genarp inte skulle repareras eller säljas förrän slutbesiktningen av den nya skolan skett och att statsbidraget utbetalts. Alltså kan man dra slutsatsen att Genarps skola vid det tillfället torde vara mer eller mindre färdigbyggd. Något som bekräftas lite längre ner i samma protokoll när det diskuteras kring en eventuell invigningsfest.

Bläddrar man vidare i de kommunala handlingarna så hittar man diverse beslut kopplade till den nya skolan, t.ex. den 7 oktober samma år så beslöts att det skulle anläggas parkeringsplatser norr om skolan – vilket ledde till att den planerade pilevallen slopades! Vidare så beslöts den 15/11 om inköp av två gymnastikräck och tre bollplank till skolgården, dock till den minsta kostnad som kunde fås. Den 23 januari 1961 dyker så åter frågan om en fest upp igen. Tanken är att de som varit med vid bygget skulle tackas med måltid och kaffe på Genarps hotell. Beslutet blev att tillsätta en festkommitté (se foto av protokollet nedan).

Protokoll Genarps skolstyrelse 1961-01-23 620 pixlar bred

Och så den 29 maj samma år beslutar skolstyrelsen att den högtidliga invigningen av den nya Genarps skola skulle ske preliminärt den 15 september 1961. Vilket rimligen borde vara ungefär ett år efter att skolan stod färdig och verksamheten hade pågått. Det kanske kan tänkas att allt inte var riktigt färdigt i nybygget förrän då, bl.a. så beslutas det om inköp av en träskulptur till skolan precis innan invigningen, den 12/9, av konstnären Johnny Mattsson för 1.500 kronor. Jag undrar så smått om det är den som nuförtiden står i ett hörn ute på skolans atriumgård? Den som liknar en halv propeller.

Nåväl, att det verkligen är den träskulpturen avslöjas när jag får syn på bilden från Sydsvenskans reportage dagen efter invigningen (16 sept. 1961) . Här visar det sig också att den ekonomiska kalkylen från våren 1959 har hållt räkning: Kostnaden landade på strax under 1,4 miljoner kronor, något som framhålls särskilt i rubriken på artikeln ”Genarp har fått landets säkert billligaste skola”. På den festliga invigningen har förutom kommunalpolitiker och arkitekter bl.a. även deltagit biskopen Lindström och rektor Birgit Rodhe. Tyvärr framgår det inte av artikeln om Rodhe var rektor för Genarps skola. Men det kan hon väl åndå inte ha varit? Det var ju samma Birgit Rodhe som några år senare blev skolminister i FP-ministären! Hm, detta fodrar vidare efterforskningar...

(Tidningsartikeln från 16 september 1961 hittar du i den här länken till en PDF-fil)

När jag sedan slutligen bläddrar vidare i de kommunala handlingarna från början av 60-talet hittar jag en intressant sak till. På skolstyrelsens möte den 27 november 1961 beslutar man efter en längre diskussion att fr.o.m. läsåret 62/63 införa enhetsskolan för årskurs 1-5, vilket samtidigt betyder att man blir av med högstadiet. Då förordar man att högstadieeleverna ska gå inne i Lund för ökad valfrihet. Den 5 mars 1962 återkommer denna fråga i det att skolstyrelsen motsätter sig länsskolnämndens förslag om en högstadieskola i Dalby – det är bättre att skicka eleverna till Lund!

Alltså hade den nya Genarps skola högstadieelever redan från början, något som återkommer i modern tid runt millennieskiftet.

Avslutningsvis tar jag mig friheten att citera rektor Rodhe som säger:

”Den nya skolan skapas inte genom utredningar och vid skrivbord utan i varje samhälle – det må vara i Malmö eller Genarp. Den nya skolan behöver emellertid allas helhjärtade stöd.” Ett citat som egentligen nog mer handlade om enhetsskolans införande, men som även kan gälla för Genarps skola.

Och för att avsluta där jag började, om invigningen av Genarps skola inte var förrän året efter, så är det kanske inte så bråttom med en jubileumsfest av något slag.


John Karlsson

Lärare på Genarps skola år 2020