Genarps Kulturportal

 

Genarps skola

Genarps skola byggdes 1960 då den gamla skolan på Kyrkovägen inte längre räckte till.

Du kan läsa mer om Genarps skola i följande länk:  Byggnader längs gatorna - Bygatan 6.